ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εκπροσώπηση σε τακτικά πολιτικά και διαιτητικά δικαστήρια
επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων

 

Ο χειρισμός υποθέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού πολιτικού και διαιτητικού δικαστηρίου αποτελεί βασική πρακτική μας, υποστηριζόμενη από την ακαδημαϊκή ειδίκευση αμφότερων των εταίρων μας, Καθηγητών του Αστικού Δικονομικού Δικαίου.

Κατά τον χειρισμό κάθε υπόθεσης, αναλύουμε λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά και τις αποδείξεις, ενώ εξετάζουμε εξαντλητικά κι επιλέγουμε την κατάλληλη νομική επιχειρηματολογία λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία των ελληνικών και των διεθνών δικαστηρίων.

H πρακτική μας καλύπτει ευρύ φάσμα υποθέσεων αρμοδιότητας από το ειρηνοδικείο μέχρι και τον Άρειο Πάγο, ενώπιον του οποίου έχουμε συνεχή παρουσία. Έχουμε εκπροσωπήσει δικαστικώς εντολείς μας σε πλήθος εμπορικών και αστικών διαφορών. Επίσης, όταν καθίσταται αναγκαίο,  εκπροσωπούμε τους εντολείς μας σε εξώδικες διαπραγματεύσεις με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχούς επίλυσης των διαφορών, αποφεύγοντας έτσι την χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική επίλυση των διαφορών.

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode