ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ BIBLIA

Δεδικασμένο και Νομική Αιτία
Οι περί ενστάσεως δεδικασμένου διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών
Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές (Καν 2201/2003)
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Δογματική ένταξη και ρύθμιση
Ενεργητικές νομιμοποιήσεις και αγωγικά δικαιώματα ατόμων και οργανισμών στο δικονομικό δίκαιο του αθεμίτου ανταγωνισμού
Συνθετικές Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Civil Justice in Greece
Süß (Ed.), Eherecht in Europa, 4th Ed.
Süß/Haas (ed.), Erbrecht in Europa, 3rd Ed.
Δεδικασμένο και Νομική Αιτία

Aντικειμενικά όρια ιδίως επί συρροής αξιώσεων

Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ -  τ. 1, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2016.

Η μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της κάλυψης της νομικής αιτίας από το δεδικασμένο της απόφασης, κατά το άρθρο 324 ΚΠολΔ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι περί ενστάσεως δεδικασμένου διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2016

Στους Πανδέκτες (Digestae) απαντούν δύο ειδικά κεφάλαια περί δεδικασμένου. Αφ’ ενός το 1ο Κεφάλαιο (Titulus) του 42ου Βιβλίου (Liber): «De re judicata et de effectu sententiarium, et de interlocutionibus», αφ’ ετέρου το 2ο Κεφάλαιο του 44ου βιβλίου: «De exceptione rei judicatae».

Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι διατάξεις του 44ου βιβλίου των Πανδεκτών περί δεδικασμένου σε μια σύγχρονη μετάφραση με κριτικό σχολιασμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές (Καν 2201/2003)

Σειρά: Θρακικές Νομικές Μελέτες», Αθήνα - Κομοτηνή 2008

H μονογραφία αυτή ήταν η πρώτη στην ελληνική νομική επιστήμη αναλυτική και κριτική παρουσίαση των διατάξεων του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα περί διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Δογματική ένταξη και ρύθμιση

Σειρά: Θρακικές Νομικές Μελέτες, Αθήνα - Κομοτηνή 2002

Η σημασία της διαταγής πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές και κατ’ επέκταση και στην δικαστηριακή πρακτική είναι αναμφισβήτητη. Η μονογραφία πραγματεύεται τις βασικές δογματικές δομές της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, η οποία βρίσκεται στο μεταίχμιο της ρύθμισης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και θέτει στον ερμηνευτή και τον εφαρμοστή του δικαίου ιδιότυπα και δυσχερή προβλήματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ενεργητικές νομιμοποιήσεις και αγωγικά δικαιώματα ατόμων και οργανισμών στο δικονομικό δίκαιο του αθεμίτου ανταγωνισμού

Διδακτορική διατριβή Φρανκφούρτης 1994,

Peter Lang Verlag, Σειρά Europäische Hochschulschriften, Φρανκφούρτη - Βερολίνο κ.ά., 1995.

Στο γερμανικό δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού (αλλά και στο ελληνικό δίκαιο που επηρεάστηκε από εκείνο) προβλέπεται η ενεργητική νομιμοποίηση των ανταγωνιστών αλλά και επαγγελματικών οργανισμών (και άλλων νομικών προσώπων) κατά του αθεμίτως πράττοντος. Η ρύθμιση αυτή εξετάζεται κριτικά στην μελέτη αυτή που απετέλεσε την διδακτορική διατριβή του Σ. Τσαντίνη στο Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe της Φρανκφούρτης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνθετικές Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Λ. Κιτσαράς / Σ. Τσαντίνης, Αθήνα 2016

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Civil Justice in Greece

Dimitris Maniotis/Spyros Tsantinis, Nagoya University Comparative Study of Civil Justice, Vol. 6, Tokyo 2010. 

Το βιβλίο αυτό, καρπός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Nagoya της Ιαπωνίας, παρουσιάζει συνοπτικά το Ελληνικό Δικαστικό Σύστημα στην αγγλική γλώσσα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Süß (Ed.), Eherecht in Europa, 4th Ed.

Chapter on the Greek Marriage Law in co-authorship with Prof. Dr. D. Stamatiades

Zerb Verlag, Karlsruhe 2017.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Süß/Haas (ed.), Erbrecht in Europa, 3rd Ed.

Chapter on the Greek Heritage Law in co-authorship with Prof. Dr. D. Stamatiades

Zerb Verlag, Karlsruhe 2015

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑ

Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της
Τα όρια της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενόψει τερματισμού της σύμβασης εμπορικής διανομής
Τα ασφαλιστικά μέτρα στο δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της

Πρόλογος:  Μιχάλης Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ΠτΚ (ν. 3588/2007).

Eκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

Διεύθυνση σειράς: Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Νικόλαος Θ. Νίκας [Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ - τ. 3]

Κυκλοφορία: Φεβρουάριος 2017

ISBN/ISSN:    978-960-568-543-0

Σελίδες:    XXXI + 432

Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί το επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα της πτωχευτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο τον οφειλέτη αλλά και τις συναλλαγές του με τρίτα πρόσωπα, η εμπλοκή και ο ρόλος της δικαστικής λειτουργίας και του δικονομικού δικαίου στην κήρυξή της παρέχει ένα εγγυημένο πλαίσιο για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Από την ελληνική βιβλιογραφία έλειπε μια σύγχρονη μονογραφία σχετικά με τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες των πτωχευτικών δικών. Στην κάλυψη του κενού αυτού αποσκοπεί το βιβλίο αυτό. Καθώς το ισχύον πτωχευτικό δικονομικό δίκαιο προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή κανόνων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ), ο συγγραφέας επικεντρώνει την έρευνά του στην ερμηνεία και στην πρακτική εφαρμογή των οικείων δικονομικών κανόνων στις δύο πρώτες χρονικά δίκες της πτωχευτικής διαδικασίας. Εντοπίζοντας κενά, αντινομίες και ζητήματα που ανακύπτουν από την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων και ευρισκόμενος σε διαρκή διάλογο με τη θεωρία και τη νομολογία, ο συγγραφέας εφαρμόζει τους κανόνες της μεθοδολογίας του δικαίου και προτείνει στον διάδικο, στον δικηγόρο, στον δικαστή και στον μελετητή του δικαίου λύσεις σε πλείστα ζητήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη λειτουργία των δύο πρώτων χρονικά πτωχευτικών δικών, ως ειδικών δικών της εκούσιας δικαιοδοσίας, με την έναρξη της διαδικασίας, με το περιεχόμενο της αίτησης, με την αρμοδιότητα του πτωχευτικού δικαστηρίου, με την έννοια του διαδίκου, με τη νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον, με την εκκρεμοδικία, με τους τρόπους περάτωσης και κατάργησης της δίκης της πτώχευσης, με τις ενέργειες που η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου αναπτύσσει και με τα ένδικα μέσα και βοηθήματα με τα οποία προσβάλλεται η απόφαση αυτή. Τέλος, ο συγγραφέας ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν στα προληπτικά μέτρα (άρθρ. 10 ΠτΚ). Εντοπίζει τις εφαρμοστέες διατάξεις του ΚΠολΔ, οριοθετεί το περιεχόμενο των μέτρων αυτών, αναλύει τα «επώνυμα» μέτρα που προβλέπει η διάταξη και εξετάζει και λοιπά μέτρα που θα μπορούσαν να διαταχθούν στο πλαίσιο της σχετικής διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου.

Στην έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα με το ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τα όρια της προσωρινής δικαστικής προστασίας ενόψει τερματισμού της σύμβασης εμπορικής διανομής

Ημ/νία κυκλοφορίας: 19.10.2005

Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

ISBN: 978-960-15-1491-0

Σελίδες: 149

Κατά τον χρόνο έκδοσης του βιβλίου (2005) είχε παρατηρηθεί ένα κύμα λύσης ή τερματισμού και μη ανανέωσης συμβάσεων εμπορικής διανομής και είχε ανακύψει το ζήτημα είναι δυνατή η συνέχιση της τερματισθείσας συνεργασίας με ασφαλιστικά μέτρα. Η θέση που εισηγήθηκε ο συγγραφέας, ότι δηλαδή η συνέχιση της σύμβασης είναι αδύνατη, καθώς η σύμβαση διανομής λύεται σε κάθε περίπτωση, κυριάρχησε σταδιακά στη νομολογία και αποτελεί πλέον κρατούσα άποψη. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τα ασφαλιστικά μέτρα στο δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Ημ/νία κυκλοφορίας: 14.10.2004

Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

ISBN: 978-960-15-1249-7

Σελίδες: 26+371

Αντικείμενο της μονογραφίας είναι η ρύθμιση του άρθρου 9 §4 ν. 703/77, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της έκδοσης του βιβλίου, δηλαδή πριν από την σημαντική τροποποίησή του με το ν. 3375/2005 και την με αυτόν το νόμο έκτοτε κατανομή αρμοδιοτήτων για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ πολιτικών δικαστηρίων και Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Παρά τη νομοθετική «κοσμογονία» στο δίκαιο ανταγωνισμού που ακολούθησε την έκδοσή του, το βιβλίο διατηρεί την επικαιρότητά του κατά την εφαρμογή της ισχύουσας διάταξης του άρθρ. 25 §5 ν. 3959/2011.

Η μονογραφία προσδιορίζει τη νομική φύση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη μορφή της παρεχόμενης προστασίας, το προσήκον περιεχόμενό της και την επίδραση της προστασίας αυτής στην έννομη θέση τρίτων προσώπων. Οριοθετείται το εύρος της αρμοδιότητας της ΕπΑντ να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, η λειτουργία της πιθανολόγησης και οι μορφές ελέγχου και θεραπείας της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode