ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή και δικαιόχρηση

 

Έχουμε εκτενή εμπειρία σε υποθέσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης για εθνικές και υπερεθνικές επιχειρήσεις. Συντάσσουμε, συμβουλεύουμε διαπραγματευόμαστε συμβάσεις για ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας σε βιομηχανίες κι επιχειρήσεις κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναδιοργάνωσης των δικτύων πωλήσεων και διανομής τους με κύριο γνώμονα τον περιορισμό των νομικών κινδύνων τους.

Εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη ή την αναδιοργάνωση εμπορι-κών δικτύων, έχουμε μεγάλη δικαστηριακή και διαιτητική εμπειρία και σημαντικές επιτυχίες κατά την επίλυση διαφορών είτε ως συ-νήγοροι προμηθευτών είτε ως συνήγοροι διανομέων/ αντιπροσώπων/ δικαιοδόχων.

Η εμπειρία και γνώση της εταιρείας μας υποστηρίζεται από την πρακτική του εταίρου μας επ. Καθηγητή Βασιλείου Α. Χατζηϊωάννου, ο οποίος έχει συγγράψει μελέτες και μονογραφία για τις διαρκείς εμπορικές συμβάσεις, οι οποίες μνημονεύονται στη νομολογία, κι έχει παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος σε δημοσιευμένες στο νομικό τύπο αποφάσεις.

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode