ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αναγκαστική εκτέλεση

 

Διαθέτουμε γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες εκτέλεσης εθνικής και διεθνούς. Επίσης, υπερασπιζόμαστε με επιτυχία οφειλέτες κατά καταχρηστικών διαδικασιών εκτέλεσης δανειστών τους. Ενεργούμε τόσο ως σύμβουλοι όσο κι ως συνήγοροι σε δίκες περί την εκτέλεση σε όλα τα στάδια της εκτελεστικής διαδικασίας, από την κατάστρωση επιθετικής ή αμυντικής στρατηγικής μέχρι και τον πλειστηριασμό, την κατακύρωση και την κατάταξη των πιστωτών προς διανομή του πλειστηριάσματος.

To γραφείο μας ειδικεύεται στις διαδικασίες έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού, καθώς ο εταίρος μας, Καθηγητής Σπύρος Τσαντίνης ήταν ο πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στον σχετικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 655/2014.

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode