ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τραπεζικό Δίκαιο

 

Η πείρα των στελεχών της εταιρείας μας στην εκπροσώπηση τόσον ελληνικών όσον και Αλλοδαπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων εκτείνεται σε όλο το φάσμα του τραπεζικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των εγγυητικών επιστολών, τραπεζικών ενεγγύων πιστώσεων, τραπεζικών δανείων και πιστώσεων, χρηματοοικονομικών προϊόντων, παραγώγων κ.λ.π. Η εμπειρία και γνώση της εταιρείας μας υποστηρίζεται  ιδίως από την ιδιότητα του εταίρου μας, Καθηγητή Σπύρου Τσαντίνη, ως στελέχους των Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος από το 1996 (Προϊστάμενος του Τμήματος Δικών Μεγάλου Αντικειμένου και Δικών Ειδικού Ενδιαφέροντος 2015 -2018).

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode