ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Δήμητρα Α. Σακελλαροπούλου

Η Δήμητρα Α. Σακελλαροπούλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, LL.M. και E.M.B.A. του Πανεπιστημίου Muenster. Δικηγόρος Αθηνών [παρά Πρωτοδίκαις (2001), παρ’ Εφέταις (2005), παρ’ Αρείω Πάγω (2012)] με μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία στους τομείς του αστικού δικαίου (ιδίως σε διαφορές από ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, μισθώσεις αστικές, εμπορικές, και μισθώσεις ν.π.δ.δ., αγωγές  εμπραγμάτου δικαίου) και εμπορικού δικαίου (ιδίως εταιρικές διαφορές) και σε δίκες σε όλο το φάσμα δικαίου αφερεγγυότητας και αναγκαστικής εκτέλεσης. Ιδιαίτερη εμπειρία έχει στη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων παντός είδους και στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Έχει εκπροσωπήσει μεγάλες εμπορικές εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και έχει συνεργαστεί με μεγάλες δικηγορικές εταιρείες της Αθήνας. Είναι στέλεχος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α.

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

 

Ηροδότου 12, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 7210 690-1    Fax: 210 7210 692
Email: info@thlawfirm.gr
© Tsantinis Hadjioannou 2018
Designed by imode